Menu

Bunkers

Regelbau

De Atlantikwall is in nog geen twee jaar gebouwd. Deze ongekende prestatie was alleen maar mogelijk dankzij een efficiënte manier van bouwen. De Duitsers maakten bij de aanleg van de Atlantikwall daarom gebruik van gestandaardiseerde bunkerontwerpen, zogenaamde Regelbauten. In totaal zijn honderden verschillende standaardtypes bekend, allemaal met een unieke benaming en typenummer. In zogenaamde Typenheften, bunkercatalogi, stonden ze allemaal bij elkaar. Niet alleen met een tekening, maar ook met een opgave van de benodigde materialen en het aantal manuren om ze te bouwen. Voor kleine, lichte bunkers was al meer dan 100 kubieke meter beton nodig, en voor een St-bunker gemiddeld 800 kuub. Veel voorkomende St-bunkers zijn de types 502 (manschappenbunker), 622 doppelgruppenunterstand en 134 (munitiebunker). De Festungspioniere, de Duitse genietroepen, hadden specifiek tot taak bunkers en fortificaties te ontwerpen en zij bepaalden ook welke type bunker op welke plek kwam.

Wist je dat....

  • ..de Atlantikwall wel 6.200 kilometer lang was? De Atlantikwall begon in het noorden van Noorwegen en liep tot aan de grens met Spanje.
  • ..de bunkers naast een culturele waarde ook een natuurwaarde hebben? Na de Tweede Wereldoorlog bleken de bunkers een ideale woonplaats voor bijvoorbeeld vleermuizen en slakken te zijn.
  • ..op het hoogtepunt van de bouw van de Atlantikwall er een half miljoen mensen mee bezig waren?
  • ..de Duitsers gemeenten verplichtten om arbeidskrachten te leveren voor de bouw van de Atlantikwall?
  • ..in Den Haag alleen al zo'n 150.000 mensen uit hun huis werden gezet voor de bouw van de Atlantikwall en 3.200 huizen werden afgebroken?