Menu

Atlantikwall Europe

Atlantikwall Europe is een samenwerkingsproject in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, en wordt ondersteund  door Creative Europe Cultuur (2014-2020), het Europese subsidieprogramma voor de culturele sector. Het project duurt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2020.

De stichting Europees Erfgoed Atlantikwall, organisator van de Nederlandse Bunkerdag, het Domein Raversyde in Oostende, de Vlaamse Landmaatschappij en het Franse La Fabrique de patrimoines en Normandie zijn de belangrijkste partners in het project. Daarnaast hebben erfgoedorganisaties uit de andere Atlantikwall-landen (Denemarken, Noorwegen, Kanaaleilanden en Duitsland) zich bij Atlantikwall Europe aangesloten. 

Doelstelling van Atlantikwall Europe is om een duurzaam netwerk van Atlantikwall-locaties te vormen, en het erfgoed van de Atlantikwall te presenteren als een bron van inspiratie voor culturele samenwerking met musea, plaatsen van herinnering en andere geïnteresseerde partijen.

De projecten die het resultaat van deze samenwerking zijn, dragen bij aan de instandhouding van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder bij de jeugd. Tegelijkertijd maken ze huidige en toekomstige generaties bewust van de betekenis van het erfgoed van de Atlantikwall voor het Europa van vandaag en morgen. De Atlantikwall is namelijk niet alleen blijvend verbonden met onze collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook met uitsluiting en onderdrukking. Vanuit dit besef wil Atlantikwall Europe met culturele en artistieke projecten heden en verleden met elkaar verbinden en zo bijdragen aan diversiteit, een gezamenlijke Europese identiteit op basis van gedeelde waarden, en wederzijds begrip tussen Europese burgers.