Hoofdkwartier Marine-Artillerie-Abteilung 205 – De ‘Markostand’

Dit unieke bunkercomplex vormde het hoofdkwartier van de Duitse kustartillerie in Hoek van Holland. Vanuit deze grote commandobunker, type M152, werden alle kustbatterijen van de ‘Festung Hoek van Holland’ geleid, waaronder ook de naastgelegen kustbatterij ‘Vineta’. 

De naam ‘Markostand’ is het acroniem voor Marine Artillerie Kommandeurs Stand. De Markostand bestaat ondermeer uit een observatiepost waaruit in oorlogstijd de zee kon worden overzien. Ook waren er verschillende ruimtes voor het bestuderen van kaarten en voor communicatie. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het complex enigszins aangepast en door Defensie opnieuw gebruikt tijdens de Koude Oorlog. Het complex bestaat verder uit meerdere grote bunkers die onderling met elkaar verbonden zijn door ondergrondse gangen.

Andere activiteiten in de buurt

Atlantikwallroute

Lengte: 28 km | Duur: ca. 2 uur
ontdek meer

Bunker Bremen

Dit is een munitiebunker en diende als opslag van munitie van het FLAK geschut in het Vinetaduin.
ontdek meer