Expositie Radar op Schiermonnikoog

In de strijd tegen de geallieerde bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog, bouwden de Duitse bezetter verschillende radarstellingen in Nederland. Na het eerst geprobeerd te hebben op Rottum, wat niet werkbaar was omdat het gebied bij stormweer onder water liep, werd besloten om op Schiermonnikoog de radarstelling Schlei te bouwen. In maart 1941 werd hiermee begonnen en in juli van dat jaar werd de eerste succesvolle test gehouden in de Seeburgbunker, waar nu het Bunkermuseum Schlei is gevestigd.


In het Bunkermuseum Schlei is de expositie “Radar op Schiermonnikoog” te zien. De expositie geeft een inzicht in hoe de Duitse bezetter met hun radarsystemen de luchtoorlog voerde. Zo wordt er uitleg gegeven hoe de Duitse radar werkte, zowel in beeld als in tekst. Naast foto’s zijn er ook bodemvondsten, die betrekking hebben op de Duitse radar, tentoongesteld. Het meest in het oog springend is de gerestaureerde elektra kast die bij de Würtzburg Riese radar hoorde.

Andere activiteiten in de buurt

Aggregaatbunker

Bunkermuseum Schlei heeft een aggregaat weten aan te schaffen van hetzelfde type dat tijdens de oorlog in deze bunker heeft gestaan.
ontdek meer

Bunkermuseum Schlei

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een Duitse bezettingsmacht op Schiermonnikoog van ongeveer 600 soldaten.
ontdek meer