Bunker 618 en 622 – Toorenvliedt

Bunkercomplex Toorenvliedt is nog het enige intacte divisiehoofdkwartier in Nederland en het meest complete binnen de Atlantikwall. Vandaag de dag resteren er nog 11 bunkers (7 bomvrije en 4 lichtere bunkers): 3 commandoposten, 7 personeelsonderkomens en 1 communicatiebunker van het type 618.

Communicatiebunker 618 is een unieke bunker; in Europa staan er nog slechts 5 van dit type. Vanuit deze communicatiebunker werden radio-, telex- en telefoonverbindingen onderhouden met de eenheden op Walcheren en de hogere staven in België en Noord-Frankrijk. Als zenuwcentrum van de Atlantikwall was Toorenvliedt van groot strategisch belang. De 618 is de laatste jaren gerestaureerd en is deels authentiek ingericht.  

Tijdens de openstelling zijn er originele radio-ontvangers aanwezig en kan met behulp van originele veldtelefoons worden gebeld.

Dit jaar zijn er ook enkele bunkers extra geopend, in ieder geval een bunker type 622, personeelsbunker.  

Andere activiteiten in de buurt

Bunker Molenwaterpark

Locatie: Molenwaterpark Middelburg
ontdek meer

Commandobunker 621

Deze commandobunker is gecamoufleerd als een woonhuis, compleet met opgeschilderde ramen en een nepdak. Hij is voor het eerst open voor publiek. 
ontdek meer
Middelburg- Communicatiebunker 618 Toorenvliedt

Andere activiteiten in de buurt

Bunker Molenwaterpark

Locatie: Molenwaterpark Middelburg
ontdek meer

Commandobunker 621

Deze commandobunker is gecamoufleerd als een woonhuis, compleet met opgeschilderde ramen en een nepdak. Hij is voor het eerst open voor publiek. 
ontdek meer