De Biber Stelling: Bunker L424 Seeburgtisch

Deze bunker is de voorloper van de nabijgelegen Biberbunker. Het is een küver van het type 424 met een gemetseld dagverblijf en een betonnen nachtverblijf. Hier werden radargegevens verzameld en gecoördineerd. Daarom stond in dit bouwwerk een Seeburgtisch. 

Op een Seeburgtisch werd op een glasplaat alle relevante gegevens van de geallieerde bommenwerpers geprojecteerd, maar ook de gegevens van de eigen jachtvliegtuigen. De gevechtsleider was hierdoor in staat de eigen jachtvliegtuigen richting de bommenwerpers te dirigeren voor onderscheppingsacties. Alle relevante gegevens, zoals posities, hoogtes en locaties kwamen binnen via de grote radarsystemen en werden weergegeven op de Seeburgtisch. 

Naarmate de luchtoorlog vorderde verzwakte de positie van de Duitse bezetter. De dreiging voor bombardementen en invasie werd steeds groter. Daarom werd in 1942 besloten een grotere en veiligere bunker te bouwen: de Biberbunker. 

Andere activiteiten in de buurt

Biberbunker Oostvoorne

Er zijn voor reguliere rondleidingen door de Biberbunker 2 rondleidingen per dag (behoudens de woensdagen in juli en augustus). Kies bij uw reservering dus ook het juiste tijdstip. Juiste datum en verkeerde tijd kan weigeren aan de deur betekenen.
ontdek meer

De Biber Stelling: Biberbunker

Deze unieke bunker is de enige toegankelijke in zijn soort. Ook is er een origineel luchtafweergeschut (FLAK) te zien. 
ontdek meer

De Biber Stelling: FLAK 37 MM

Stichting Biberbunker presenteert dit jaar met veel trots een luchtafweergeschut van de Luftwaffe.
ontdek meer

De Biber Stelling: Küverbunker L409

Hiervandaan liepen alle telefoon- en radioverbindingen voor jachtvliegtuigen en FLAK-stellingen (bunkers met luchtafweergeschut).
ontdek meer
Oostvoorne Biberbunker

Andere activiteiten in de buurt

Biberbunker Oostvoorne

Er zijn voor reguliere rondleidingen door de Biberbunker 2 rondleidingen per dag (behoudens de woensdagen in juli en augustus). Kies bij uw reservering dus ook het juiste tijdstip. Juiste datum en verkeerde tijd kan weigeren aan de deur betekenen.
ontdek meer

De Biber Stelling: Biberbunker

Deze unieke bunker is de enige toegankelijke in zijn soort. Ook is er een origineel luchtafweergeschut (FLAK) te zien. 
ontdek meer

De Biber Stelling: FLAK 37 MM

Stichting Biberbunker presenteert dit jaar met veel trots een luchtafweergeschut van de Luftwaffe.
ontdek meer

De Biber Stelling: Küverbunker L409

Hiervandaan liepen alle telefoon- en radioverbindingen voor jachtvliegtuigen en FLAK-stellingen (bunkers met luchtafweergeschut).
ontdek meer